BiH / Privrednici ZDK-a: Blokada puteva nije ispravna jer se blokiraju i privredni tokovi

0
170

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dobila pismo od Udruženja privrednika iz općina: Tešanj, Usora, Doboj-Jug i Maglaj u vezi sa blokadom puta M17 u kojem su istakli da blokada puteva nije pravi način borbe demobilisanih boraca za ostvarenjeprava.

Naime, u svom saopćenju, privrednici iz ovih općina smatraju da ostvarivanje prava dijela boračke populacije na način blokade saobraćajnice blokira i privredne tokove u ZDK-u.

Također, u svom saopćenju Udruženje privrednika iz općina: Tešanj, Usora, Doboj-Jug i Maglaj je otvoreno poručilo da će u slučaju da se ne izvrše deblokade pokrenuti tužbu protiv nadležnih institucija koje su prema pozitivnim zakonskim propisima, obavezne obezbijediti uvjete za normalno funkcionisanje privrednih subjekata koji uredno plaćaju poreze i druge dadžbine državi.

Saopćenje Udruženja privrednika iz općina:Tešanj, Usora, Doboj-Jug i Maglaj
„Uvažavajući probleme koji nastaju u privredi zbog blokade puta M17 na lokaciji (između Doboja i Karuša), a nakon ozbiljne analize šteta koje nastaju u privredi, iznosimo slijedeće:

1. Smatramo da ostvarivanje prava dijela boračke populacije na način blokade saobraćajnice blokira i privredne tokove u Ze-Do kantonu.

2. Dio boračke populacije, koji smatra da mu nisu ostvarena zakonom predviđena prava, bi trebao tražiti svoja prava pred nadležnim institucijama, a ne na putnim komunikacijama.

3. Zbog šteta koje trpi poslovna zajednica na ovim prostorima izričito inzistiramo na deblokadi puteva na prostoru Ze-Do kantona.

4. Uvažavajući dinaminku privrednih aktivnosti smatramo da je deblokadu putnih komunikacija potrebno izvršiti u toku dana.

5. U slučaju da se ne izvrši deblokada u toku dana, ovim putem vas obavještavamo da ćemo pokrenuti tužbu protiv nadležnih institucija koje su prema pozitivnim zakonskim propisima, obavezne obezbijediti uvjete za normalno funkcionisanje privrednih subjekata koji uredno plaćaju poreze i druge dadžbine državi.

6. Navedeni stav je nastao na temelju ozbiljnih razgovora između privrednika, te udruženja privrednika iz općina Tešanj, Usora, Doboj- Jug i Maglaj, a duboko vjerujemo i da sva preostala udruženja privrednika na prostoru Ze-Do kantona , a i šire, u cijelosti dijele naš stav.

7. Pristup privrednika podrazumijeva da se pri svakoj blokadi puteva u budućnosti, a uvažavajući naprijed iznesene činjenice, postupi na isti način od strane institucija Ze-Do kantona.“

U potpisu su predsjednici udrženja privrednika:Tešanj,Usora, Doboj-Jug i Maglaj

ODGOVORI

Please enter your comment!
Please enter your name here