PROPALI POKUŠAJ UCJENE ELVIRE ABDIĆ-JELENOVIĆ

0
12956

Zbog posljednjih dešavanja oko uklanjanja i rušenja terasa Politička Grupacija”POKRENIMO
KLADUŠU” izdaje slijedeće:
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Politička Grupacija “POKRENIMO KLADUŠU” na l8.redovnoj sjednici općinskog vijeća održanoj
26.03.2018 godine nije podržala Odluku o privremenom zauzimanju javnih površina u gradu i
naseljima Općine Velika Kladuša iz razloga što vijećnici Pehlić Šefik i Mujkić Jasminka nisu uopšte
prisustvovali toj sjednlci, a vijećnik Ćufurović Amir je kasnio sa pauze i nije bio prisutan u vijećnici za vrijeme
glasanja o istoj.
Nakon što pomenuta odluka nije dobila potrebnu većinu, te saznanju da jedan od vijećnika koji je
činio većinu u Općinskom vijeću zajedno sa vijećnicima Laburističke stranke više nije i neće biti dio te
većine, Elvira Abdić-Jelenović zajedno sa Sulejmanom Silićem pravi plan ucjene Političke grupacije
“POKRENIMO KLADUŠU”, te šalje Sulejmana Silića da razgovara sa predsjednikom kluba “POKRENIMO
KLADUŠU”, Amirom Ćufurovićem.
U razgovoru između Silića i Čufurovića, Silić je tražio podršku za navedenu odluku na narednoj
sjednici gdje ga je Ćufurović direktno pitao ima li potrebnu većinu za usvajanje iste, na što je Silić
odgovorio da nema i da očekuje da vijećnici Političke grupacije “POKRENIMO KLADUŠU” podrže istu
jer i sam lider grupacije Adem Pajazetović ima ljetnu terasu (kafe bar Oskar). Ćufurović, svjestan
značenja usvajanja ove odluke za sve ugostitelje, kao i građane koji koriste iste pristaje dati podršku
usvajanju ove odluke na narednoj sjednici.
Na narednoj sjednici,19-toj po redu održanoj 24.04.2018 godine ispostavilo se da su Elvira Abdić-
Jelenović i Sulejman Silić imali sasvim drugi plan,plan ucjene grupacije “POKRENIMO KLADUŠU” tako
što su zahtjevali da se da podrška još nekim materijalima koji su bili “njima od važnosti”, a  kako bi se
usvojila i odluka o zauzimanju javnih površina u gradu i naseljima, te kako ne bi došlo do rušenja
terase kafe bara Oskar. Nakon kratkih konsultacija Politička grupacija”POKRENIMO KLADUŠU” je
odbila dati podršku bilo kojim drugim materijalima osim ove, kada su uvidjeli da neće imati potrebnu
većinu povukli su sa dnevnog reda sve materijale.
Nakon što su uvidjeli da njihova ucjena nije uspjela, odlučuju se na krajnje podli i sraman čin
donošenjem rješenja o uklanjanju i rušenju terase kafe bara Oskar.
Dragi sugrađani imali smo potrebu i obavezu da Vas tačno i istinito informišemo o navedenim
dešavanjima oko uklanjanja i rušenja terase kafe bara Oskar.
Odlučili smo radije ukloniti i srušiti ljetnu terasu nego pristati na ucjene Elvire Abdić-Jelenović.

ODGOVORI

Please enter your comment!
Please enter your name here